บริษัท วิชยาธร จำกัด (สาขาพัทยา)

406/368  หมู่ที่ 12  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150   

โทร    080-271-3681 086-428-8327

email    info_pt@viccayatron.com
          vct_pattaya@yahoo.co.th


บริษัท วิชยาธร จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

62/1  ถนนวงแหวน  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300 

โทร    053-890351    086-428-8328  

แฟ็กซ์   053-222147

email    info_cm@viccayatron.com

          viccayatron@yahoo.co.th